Draft-preik; Commish & Foss

Draft-preik; Commish & Foss

David Eff er mannen å se opp for i årets draft. Det mener både Commish-Bakkevik og Red Wings-manager Foss. – Eff er farlig, sier commish, King Kongs-manager og generell Slashingliga-diktator Bakkevik til Slagskuddet. – Jeg tror også at Effern blir farlig....