Draft-preik; Dirty DunDun

Draft-preik; Dirty DunDun

Det er Commish som vil gjøre det best i draften, og Kitty som vil gjøre det dårligst. Det tror i allefall Mr.DunDun. Audun J. Grandahl heter han egentlig, manageren til Diry DunDuns, og han har altså troen på Commish Bakkevik når det kommer til draften 20.september....