For å få mer stoff å skrive om inn mot Draft-day, har man laget en spørreundersøkelse. 

 

UNDERSØKELSEN ER AVSLUTTET!

Undersøkelsen er anonym, og man setter stor pris på dersom flest mulig tar seg tid til å svare en gang hver.

På forhånd takk!

KLIKK HER FOR UNDERSØKELSE

UNDERSØKELSEN ER AVSLUTTET!