Vi vil nå lansere en egen domstol for Slashingligaen. Regelbrudd, ufinheter og lignende vil bli behørig notert ned, og det vil også være mulig for hvem som helst å melde inn saker, både signert med navn eller anonymt. Selve rettssakene vil finne sted ved offisielle Slashing-treff. Det vil si ved kickoff, julebord, awards eller lignende.

Dommere vil være Commishene Bakkevik og Torp. Det vil være mulig å oppnevne en forsvarer, trolig de svakes forkjemper, David Eff, mot et gebyr på kroner 50 som i sin helhet tilfaller Slashingligaens sosialkasse. Det vil deles ut straffer, men ingen økonomisk disiplinering.