Draft-preik; Undrum (& SlashingAid!)

Draft-preik; Undrum (& SlashingAid!)

Manager Undrum frister med en naken Eff, dersom manager-kollegaer går sammen om å støtte en god sak. Og ellers tar han sikte på 30 minutter lange do-besøk.  Småbarnsfaren Trond Undrum har knapt hatt tid til å se på oversikten over tilgjengelige spillere før draften...